Film: Wimbledon


Super filmić…kako sve može da se riješi kada ljudi ulože trud i pokažu djelima, a ne samo riječima da nekoga istinski vole…uz puno humora…recommend it!

wimbledonwimbledone 2