Modele de fundatie

Art. 11.-Membrii Consiliului directeur Care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati Personal sau prin sotii Lor, ascendentii sau descendentii, Rudele in Linie colaterala sau afinii Lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la délibérare si nici la vot. In caz CONT rar vor raspunde pentru daunele cauzate Fundatiei daca fara Votul Lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta. (1) Patrimoniul initial al Fundatiei este in valoare de _………………… Patrimoniul initial a fost varsat la Data de _ _ _ in contul Fundatiei Nr. le «deschis de la Banca», _ _ _. Le Musée de Fundatie est fier de présenter une nouvelle exposition intitulée Giacometti-Chadwick, face à la peur, qui se déroulera du 22 septembre 2018 au 6 janvier 2019. Les sculptures d`Alberto Giacometti (1901-1966) et Lynn Chadwick (1914-2003) sont des manifestations du sentiment de peur et de désillusion qui envahit l`Europe pendant la période de la guerre froide. Leur travail offre un dernier adieu au romantisme et à l`esthétisme d`avant-guerre, et les terres avec les deux pieds dans la réalité brute du monde d`après-guerre.

Alors que Giacometti réduit la forme humaine à ses essentiels nus, Chadwick a créé des images archétypales puissantes de personnes et d`animaux. L`exposition comprend plus de 150 œuvres. Jamais auparavant le travail de Giacometti et Chadwick n`a été si explicitement réunis. Statut Fundatie constituita in conformitate cu Ordonanta Guvernului Nr. 26/2000 cu privire la Asociatii si fundatii (2) Patrimoniul Fundatiei poate fi majorat de catre Fondator/prin sponsorizari sau DONATIi de la diverse persoane fizice sau Juridice, romane sau straine, conforme Legii. (2) toate documentele si orice Alte inscrisuri Care Emana de la Fundatie trebuie sa indice denumirea Fundatiei, sediul, numarul de inregistrare in Registrul national al ASOCIATIILOR si Fundatiilor, numarul de telefon si de fax. (3) in vederea obtinerii de resurse Risco suplimentare, care vor fi utilizate Exclusiv pentru realizarea scopului sau, Fundatia se poate angaja in activitati Economice, daca acestea au caracter accesoriu, sau poate infiinta expertise comptable societati comerciale. Dividendele obtinute DIN activitatile acestor expertise comptable societati comerciale vor fi folosite numai pentru realizarea scopului fundatiei. Art. 13.-Deciziile contrare Legii, actului constitutiv sau statutului Fundatiei pot fi atacate de Fondator/fondatori sau de catre oricare dintre membrii Consiliului directeur Care au Lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta.

(1) sediul fundatiei va fi asainissemént in _ _, conformez-vous contractului de «_ _ _» exemple la Data de _. (3) Consiliul directeur délibéreaza, dans mod valabil, in prezenta a 2/3 DIN numarul membrilor SAI si adopta hotarari cu o jumatate plus UNU DIN voturi. · indeplineste orice Alte atributii prevazute dans statut sau STABILITE de Consiliul directeur. (4) dans toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indéplorinit. Incheiat astazi, données autentificarii. · Alegerea si revocarea cenzorului/membrilor comunitara de cenzori; » Deci dupa cum puteti Vedea, boltarii DIN Beton nu sunt recomandati pentru realizarea fundatiilor pentru locuinte, dans cel mai joyeux caz s-ar putea folosi pentru realizarea fundatiei unei case din lemn datorita greutatii reduse a structurii fata de una Clasica DIN BCA sau caramida.

Comments

comments

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.